Preview Mode Links will not work in preview mode

kinokaffe's podcast


Nov 23, 2017

Kino & Kaffe er denne gang med billedkunstner Peter Ravn, der ser ‘Rodin’ med Stephanie Caruana. Over en kop kaffe vendes kunstnerklichéer på film, maskulinitet og begær. Peter Ravns værker er stærke, farverige og kredser blandt andet om at vælte den maskuline identitet, fange bevægelsen i faldet. Som kunstner og mand har han genopfundet sig selv adskillige gange. Men hvad siger han til en film, hvor en mandlig kunstner kun har et enkelt udtryk, hvor geni og begær er en påstand hugget i marmor? Interviewet kan læses hos POV international. Her finder du også tidligere interviews i serien.